Sølvfisk

Sølvfisk

Sølvfisk er vingeløse insekter, der bliver 12-25 mm lange. Sølvfisken har eksisteret i mere end 300 millioner år. Det er altså et dyr, der er meget overlevelsesdygtigt. Sølvfisk er fuldstændig uskadelige for mennesker og dyr.

Hvad er sølvfisk?

Sølvfisk er en slags vingeløse insekter, der bliver 12-25 mm lange. Sølvfisken har eksisteret i mere end 300 millioner år. Det er altså et dyr, der er meget overlevelsesdygtigt.

Hvor lever sølvfisk?

Sølvfisk foretrækker fugtige omgivelser og trives i alle – i øvrigt sunde - boliger særligt i badeværelset og i mindre grad i køkkenet. De kan ikke formere sig, hvor der er enten koldt eller tørt.

Hvad lever sølvfisk af?

Sølvfisk foretrækker sukkerstoffer og stivelse. Men de kan fint leve af døde insekter og de proteinrester, der findes i resterne fra sæbe og shampoo. I ekstreme tilfælde kan sølvfisk overleve helt op til et år uden føde, men ikke uden fugt og varme.

Hvordan bekæmpes sølvfisk?

Har du mange sølvfisk, er det et symptom på fugtproblemer i selve boligen, typisk på grund af mangelfuld udluftning. Derfor er den første og mest effektive bekæmpelse af sølvfisk, at lufte hyppigere ud.

  1. Lav rigtig gennemtræk i 5-10 min. mindst to gange om dagen.
  2. Åben et vindue i alle rum og hold alle dørene åbne.
  3. Gør det til en vane, som minimum, at lufte ud, hver morgen og aften, når du er færdig på badeværelset og i køkkenet.
  4. Sørg for ordentligt aftræk på badeværelse og i køkken.
  5. Lad være med at tørre tøj inde i lejligheden. Brug evt. fælles-vaskeriernes tørretumbler.
  6. Ved at sikre en inde-temperatur på min. 21 grader i alle rum, holdes luftfugtigheden nede. Kold luft kan indeholde mere fugt end varm luft.

Det er ikke en effektiv udluftning, hvis du nøjes med at åbne døren fra badeværelset til de øvrige rum og dermed bare lukker den fugtige badeværelseluft ud i de andre rum. Du skal også åbne vinduerne i alle værelserne og skabe gennemtræk.

 

Du kan også bekæmpe sølvfisk med gift

Sølvfisk er følsomme over for de mest almindelige typer insektspray, du kan købe i byggemarkedet eller dagligvare-handelen.

Du kan købe lokkedåser til bekæmpelse af sølvfisk, der fungerer på samme måde som lokkedåser til myrer. Det er i mange tilfælde at foretrække frem for insektspray, da du lettere undgår at sprede giften til områder, hvor dyrene ikke findes.

 

Hvis du ikke samtidigt sørger for, at nedbringe fugten i boligen – ved at lufte hyppigt ud – så vender sølvfisken hurtigt tilbage, selvom du har brugt gift.

Kilder

Dansk SkadedyrsService

Bolius.dk

Wikipedia