Energiteknisk helhedsplan (ETH) 2019-

Energiteknisk handleplan (ETH) er påbegyndt i oktober 2019.

 

---------

 

 

Første step er fremtidssikring af varmeanlægget.

 

Prøveboliger

Fra 29. januar 2020 til 26. februar 2020, kunne beboer, hver onsdag, i tidsrummet, 16.00 - til 18.00, besøge de 2 prøveboliger, i hhv. Bymuren 24. st. tv. samt Gørtlerporten 174.

Efterfølgende denne periode er boligerne igen udlejet. 

 

Håndværker – og beboeradgang via de elektroniske låse.

Som noget nyt, bruger vi denne gang elektroniske låse, som vi montere i takt med at vi skal have adgang til den enkelte bolig.

 

For dig som beboer ændrer det ikke noget, du kan komme ind / ud af boligen, ved brug af din nøgle, som du plejer.

 

Håndværkerne kan færdes i din bolig, og via appen på sin mobiltelefon, har han adgang til boligen, i det tidsrum, arbejdet pågår.

Håndværkeren vil, uagtet at beboer evt. er hjemme, altid sørge for at låse døren efter sig, når boligen forlades.

 

Som en ekstra sikkerhed, sørger entreprenøren for, ved arbejdstids ophør, at sikre sig,  at alle døre er aflåst, i de boliger, de har været i, den givne dag.

 


 

Her finder du indkaldelser til vore informationsmøder.

Grundet corona og de dermed forbundne retningslinjer fra SSI, har det ikke været muligt at afholde et sådant, før nu.

 

Her, ser du informationsmøde for beboerne i Gørtlerporten.