Husdyrhold

Husdyrhold

1. Der må holdes to husdyr pr. lejemål. Ved husdyr forstås hunde og katte. Den til en hver tid gældende forbudsordning i hundeloven, definere hvilke hunderacer og blandinger som er forbudte at holde. Disse hunde er selvfølgelig forbudte at holde i afdelingen.  Det er den enkelte beboer/boligsøgende, der skal kunne dokumentere, at det ikke er en af ovenstående hunderacer. Pasning og besøg af disse hunderacer er ligeledes forbudt. Det er dog tilladt at holde mindre uskadelige husdyr max 1 dyr pr. opholdsrum.

 

2. Husdyr skal føres i snor på bebyggelsens område, og skal føres i snor af en person, der har den fulde kontrol over dyret. Dette gælder også på græsarealerne omkring Bymuren.

 

3. Katte skal være øremærkede og skal holdes indenfor egen matrikel.

 

4. Husdyrene skal være registreret, dette sker på Ejendomskontoret. Ved registrering skal der for hunde vises gyldig forsikring og vaccinationsattest, for katte skal der vises vaccinationsattest.

 

5. Bebyggelsens arealer må ikke tilsvines af husdyrene, efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren. Hundeposer kan afhentes gratis på ejendomskontoret eller på Materielgården.

 

6. Dyrene må ikke genere ved hyppige og vedvarende støjen, eller på anden måde genere andre beboere.

 

7. Politivedtægten, loven om mark og vejfred samt hundelovens regler skal overholdes.

 

8. Overholdes ovenstående regler ikke, vil tilladelsen til husdyrhold blive inddraget.

 

9. Hvis tilladelsen ophæves som nævnt under punkt 8 er lejeren forpligtet til senest 14 dage efter tilladelsens ophævelse, at sørge for at dyret fjernes.

 

Der gøres opmærksom på, at overtrædelse af reglerne for husdyrhold betragtes som overtrædelse af afdelingens husorden. I henhold til lov om leje af almene boliger paragraf 90 stk. 7, 8 og 12 kan overtrædelse af husordensregler medføre ophævelse af lejeaftalen.

Ved gentagne overtrædelser af husordenen bringes sagen for beboerklagenævnet eller direkte til advokat med henblik på opsigelse af lejeaftalen.

 

Husordenen er gennemgået med AB den 20.03.22, præsenteret og godkendt på ekstra ordinært afdelingsmøde, den 29-09-2022. 

 

Der gøres opmærksom på, at overtrædelse af reglerne for husdyrhold betragtes som misligholdelse af lejemålet, hvorfor lejemålet kan opsiges fra boligselskabets side i henhold til regler i lov om leje af almen bolig. 

 

Hunde høm-høm poser kan afhentes gratis på Ejendomskontoret.