Parkering

Parkering i afdelingen

Vi har en parkeringsaftale med COPARK, hvor følgende regler gælder:

 

  •              Parkering kun tilladt i afmærkede P-båse. 
  •              Parkering kun tilladt for køretøjer op til 3500 kg. 
  •              Parkering kun tilladt for køretøjer med en længde på max. 5 meter. 
  •              Parkering af trailere og campingvogne ikke tilladt. 
  •              Af -  og pålæsning udenfor opmærkede p-båse tilladt max. 30 minutter med korrekt indstillet p-skive. 

 

Ved flytning, kontakt venligst ejendomskontoret, så speciel registrering kan foretages.

Jo før, jo bedre.Smilende ansigt

 

Vore handicap p-pladser er, pr. marts 2021, omfattet af parkeringsaftalen med COPARK.

 

I praksisk betyder det at når du har fået tildelt en handicap-p-plads, skal du være opmærksom på:

 

Dit skilt på skur og din bils PL ID nummer skal stemme overens.
• Så længe bilen der parkerer på den personlige handicapplads er registreret korrekt i systemet,
er det OK at undlade kortet.
– på skilteteksten er vi dog pligtige til at skrive, at handicapkort skal være synligt i forruden.
 
Skulle du benytte en andens handicap p-plads, så husk at det koster dobbelt takst i p-afgift.
 
El-ladestandere i afdelingen
Vi begynder nu at etablere ladestandere i afdelingen, i samarbejde med Clever.
I takt med at disse ladepladser tages i brug, kræver det at i som beboere, får registreret jeres el- eller hybridbil, i Coparks system.
Se omdelte beskrivelse (omdeles mandag den 22/5-23) / vejleding fra Copark her.