Tidsplan rækkehusene

Rækkehusene

Når Bymuren er færdig, fortsættes i rækkehusene.

I tidsplanen, etape 3-7.

Den samlede tidsplan for rækkehusene ses her