Strøm - forstå din elmåler

El-måler

Den fjernaflæste elmåler giver dig nye muligheder

Den nye elmåler har et væld af funktioner, der gør det nemmere for dig at følge og styre dit elforbrug.

Her er nogle eksempler på, hvad du kan med den nye måler:

  • Du kan se, hvor mange kW du bruger lige nu og her
  • Du kan følge dit forbrug over en periode
  • Du kan se aflæsninger time for time.

I dette link kan du få overblik over hvad elmåleren kan.