Fodring af fugle forbudt

Rotter er et stort problem i Avedøre Stationsby, og Hvidovre Kommune har påbudt afdelingen at rottesikre området. Et større sikringsprojekt af bygningerne er derfor gennemført. Yderlige arbejder  afsluttet, i takt med rottesikring skønnes nødvendigt. 

 
For den enkelte beboer gælder følgende:

 

  • Fodring af fugle skal stoppes fuldstændigt. 
  • Dyrefoder skal opbevares i lukkede og sikre beholdere. 
  • Affald skal opbevares i lukkede containere. 
  • Undgå opbevaring af madvarer i skurene og på altanen.

 

Rotter - og tegn på rotter - skal altid anmeldes digitalt til Hvidovre Kommune på www.hvidovre.dk eller tlf. 3639 3639.

 

Spørgsmål, information og gode råd fås på www.hvidovre.dk eller hos Teknisk Forvaltning, Miljøafdelingen på tlf.: 3639 3639.

 

På forhånd tak for hjælpen!

 

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen, Ejendomskontoret og Hvidovre Kommune