E20 motorvejen

Orientering om feltundersøgelser til udbygningen af E20 Amagermotorvejen

Den 28. juni 2021 er der indgået et bredt politisk forlig om 

”Infrastrukturplan 2035”, der omfatter statens investeringer og initiativer på transportområdet for perioden 2022 – 2035.

Det fremgår af aftalen, at E20 Amagermotorvejen skal udbygges, og at anlægsarbejdet forventes igangsat i 2024.

På den baggrund gennemfører Vejdirektoratet i 2022-2023 en miljøkonsekvensvurdering / forundersøgelse.

 

Vejdirektoratet vil i april 2022 indkalde forslag og idéer til indhold i miljøkonsekvensvurderingen og afholde et borgermøde i Hvidovre-området. Der vil komme nærmere information om høringen og borgermødet senere.

 

Som grundlag for miljøkonsekvensvurderingen vil Vejdirektoratet fra marts 2022 og de næste 10 måneder frem gennemføre feltundersøgelser. Det betyder, at biologer fra Vejdirektoratets miljørådgiver (SWECO) vil foretage en kortlægning af plante- og dyrelivet for at kunne vurdere de miljømæssige konsekvenser af udbygningen af E20 Amagermotorvejen.

 

I forbindelse med undersøgelserne kan biologerne have behov for at gennemføre feltundersøgelser på ejendommene i området.

Besøgene på ejendommene kan forventes at ske i flere omgange. I enkelte tilfælde kan der være behov for undersøgelser, der foregår i skumringsperioden eller i nattetimerne.

 

En forundersøgelse afsluttes med en rapport til transportministeren.

Det er dernæst op til Folketinget at bestemme, om man ønsker at gå videre med projektet.