Regler for husdyrhold

Regler for husdyrhold

  1. Der må kun holdes et husdyr pr. lejemål. Ved husdyr forstås hunde og katte. Det er ikke tilladt at holde kamp-/muskelhunde eller blandinger heraf. (Det er dog tilladt at holde mindre uskadelige husdyr)
  2. Hunde skal føres i snor på bebyggelsens område, og skal føres i snor af en person, der har den fornødne kontrol over dyret. Dette gælder også på græsarealerne omkring Bymuren.
  3. Katte skal være øremærkede og neutraliserede, og hvis de er til gene for andre beboere, kan de forlanges holdt indendøre.
  4. Husdyrene skal bære registreringsskilt. Ved registrering skal der for hunde vises gyldig forsikring og vaccinationsattest, for katte skal der vises vaccinations- og neutralisationsattest.
  5. Bebyggelsens arealer må ikke tilsvines af husdyrene. Ejeren er forpligtet til at fjerne efterladenskaberne.
  6. Dyrene må ikke genere ved hyppige og vedvarende støjen, eller på anden måde genere andre beboere.
  7. Politivedtægten og hundelovens regler skal overholdes.
  8. Overholdes ovenstående regler ikke, vil tilladelsen til husdyrhold kunne blive inddraget.
  9. Hvis tilladelsen ophæves som nævnt under punkt 8 er lejeren forpligtet til senest 14 dage efter tilladelsens ophævelse, at sørge for at dyret fjernes. 

 

Der gøres opmærksom på, at overtrædelse af reglerne for husdyrhold betragtes som misligholdelse af lejemålet, hvorfor lejemålet kan opsiges fra boligselskabets side i henhold til regler i lov om leje af almen bolig. 

 

Hunde høm-høm poser kan afhentes gratis på Ejendomskontoret.

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.