Altaner i Bymuren

 

 

 

 

                Hvidovre, marts 2021.

Til beboerne i Bymuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Som i sikkert ved har vi i de senere år, oplevet en stigning i mængden af rotter, dels på landsplan og således også her i afdelingen.

Vi bruger, til stadighed, en del ressourcer i form af tid og ikke mindst mange penge, på at rottesikre vores bygninger, såvel som vores kloakker. Der er investeret i rottespærre og diverse elektroniske rottefælder.

 

Og nu er tiden kommet til at rottesikre altanerne i Bymuren.

 

Som beboer vil du selvfølgelig, på forhånd, blive varslet om at vi kommer til din opgang og beder om adgang til din altan.

 

Vi benytter lejligheden til at gøre opmærksom på at madvarer under ingen omstændigheder, må opbevares på altanen. Dette gælder selvfølgelig også for de tilhørende skure.

Da det alt andet lige, giver rotterne, optimale vilkår for at finde føde og det skal vi absolut ikke bidrage til.

 

Ligeledes må hvidevarer ikke forefindes på altanen eller i skurene, dette af hensyn til den dermed forbundne brandfare.

 

Vi håber i tager godt imod os og sørger for at vi får den fornødne plads, så vi kan rottesikre din altan, til gavn for os alle.

 

Med venlig hilsen

 

Ejendomsleder

Jan Poulsen