Personale på Ejendomskontoret

Sagsbehandler Merete Mader


Hvis primære opgaver er; Beboerservice, klagesager, råderet, husorden, myndighedskontakt. 

 

 

Kontorassisten Dorthe Tichi Madsen

 

Hvis primære opgaver er; beboerservice, fakturahåndtering, bogføring og afstemning af bank og kasse, diverse kontoropgaver.  

 

 

Ejendomsmester Kenn Fahrenholtz


Hvis primære opgaver er; Beboerservice, syn af lejligheder, koordinering af håndværkere, koordinering af IT for EK,indkøb til lager. 

 

 

Servicemedarbejder Claus Larsen

Hvis primære opgaver er; Beboerservice, syn af lejligheder, koordinering af håndværkere. 

 

 

Servicetekniker Jim Albryn 


Hvis primære opgaver er; Beboerservice, opgaveløsning i lejemålene bl.a. via iOpgaver, aflæsning af målere og arbejde med dataloggere. 

 

 

Servicemedarbejder Bo Sørensen


Hvis primære opgaver er; Beboerservice, opgaveløsning i lejemålene bl.a. via iOpgaver, lagerstyring.  

 

 

Servicemedarbejder Daniel Frederiksen


Hvis primære opgaver er; Beboerservice, opgaveløsning i lejemålene bl.a. via iOpgaver, samt specifikke snedkeropgaver. 

 

 

Servicemedarbejder Ulla Madsen 


Rengøring, trapperne i Bymuren, vaskerierne og kontoret, i samarbejde med ekstern leverandør.