Sparepærer som affald

sparepare_200

Almindelige sparepærer (altså ikke LED pærer og glødepærer) er et lille lysstofrør og indeholder en lille smule kviksølv. Derfor skal sparepærer og lysstofrør kasseres som "Farligt affald".

Tag din udtjente sparepære med på Ejendomskontoret

Du kan tage dine udtjente sparepærer med på Ejendomskontoret, hvor vi har en særlig kasse til sparepærer. Du kan også aflevere "Farligt affald" på genbrugsstationen Avedøreholmen 97.

Vigtigt - hvis en sparepærer går i stykker

Hvis en sparepære går i stykker, skal du følge rådene nedenfor fra Miljøstyrelsen og aflevere den knuste sparepære – i en lufttæt beholder, f.eks. et marmeladeglas med låg - på genbrugsstationen Avedøreholmen 97, på Materielgården eller på Ejendomskontoret.

Miljøstyrelsen lancerede i maj 2010 en kampagne under overskriften "Pæredygtig adfærd", som giver gode råd til håndtering af en knust sparepære.

 

Pæredygtig adfærd, hvis en sparepære går itu

1. Åbn vinduet

En sparepære, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde. Åbn vinduet, og lad det stå åbent mens du gør rent. 

2. Skrab op med karton og tør efter med våd køkkenrulle

Det er vigtigt, at du får samlet alle rester op. Lad være med at bruge kost – det spreder kviksølvet i rummet. Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Tape kan bruges til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.

3. Læg resterne i en lufttæt beholder og aflever på genbrugsstationen

Pak resterne mv. forsvarligt ind og læg det i en lufttæt beholder, f.eks. et syltetøjsglas eller en frysepose. Aflever det på genbrugsstationen Avedøreholmen 97, på Materielgården eller på Ejendomskontoret.

4. Luft ekstra ud bagefter

Sørg for gennemtræk i 15 minutter efter oprydningen. For en sikkerheds skyld er det også en god idé at lufte ekstra ud de efterfølgende 14 dage, da der kan være små rester tilbage.

 

Du kan se en lille film med de gode råd på Miljøstyrelsens hjemmeside:

http://mst.dk/Borger/Kampagner/sparepaere/Paeredygtig_adfaerd.htm

 Avedøre Stationsby Nord • Ejendomskontoret  • Pottemagerporten 43 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36 34 36 79 • Kontakt os