Afdelingen sparer også på vandet

  • Opsætter vandsparetoiletter med stort og lille skyl, hvor det er muligt.
  • Alle vandhaner har vandbesparende perlator indsat (den lille si ydest på hanen). Du skal huske at afkalke den jævnligt.
  • Opsætter vandbesparende termostatstyrede blandingsbatterier, hvor det er muligt.
  • Fællesvaskeriernehar vand- og energibesparende vaskemaskiner. Maskinerne er tilkoblet et moderne blødtvandsanlæg, det sparer både vaskepulver og strøm. Maskinerne har automatisk dosering af både vaskepulver og skyllemiddel, så du ikke bruger mere end højst nød-vendigt.
  • Pr. 1. januar 2019 var prisen på vand 52,20 kr. pr. m3.

    Pr. 1. januar 2020 er prisen på vand 63,85 kr. pr. m3.

Avedøre Stationsby Nord • Ejendomskontoret  • Pottemagerporten 43 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36 34 36 79 • Kontakt os