Udvidet brug af vedligeholdelses-kontoen ophørt

Beboerne i Avedøre Nord, har hidtil kunne benytte vedligeholdelseskontoen, til visse istandsættelser som beskrevet under "Regler for udvidet brug af vedligeholdelseskontoen".

Denne ordning har tidligere været baseret på en forsøgsordning, som i mellemtiden er ophørt.

Det er således ikke længere muligt, i henhold til gældende lovgivning, at tilbyde udvidede vedligeholdelsesarbejder betalt over lejemålets vedligeholdelseskonto.

Vi vender derfor tilbage til det oprindelige udgangspunkt for brug af vedligeholdelseskontoen.

Vedligeholdelseskontoen kan bruges til

  • Maling af vægge
  • Maling af lofter
  • Maling af træværk
  • Tapetsering
  • Gulvbehandling.

Arbejder, der allerede er givet tilladelse til, kan fuldføres efter de hidtidige regler.

Fra dags dato kan vi desværre ikke give tilladelse til, at nye opgaver kan udføres som "udvidet vedligehold".

 

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

 

Hvidovre 13. januar 2011 

Avedøre Stationsby Nord • Ejendomskontoret  • Pottemagerporten 43 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36 34 36 79 • Kontakt os