Vagtordning

 

Hvis du får akut problemer, som ikke kan vente på en løsning næste dag og ejendomskontoret er lukket, har du mulighed for at benytte vores vagtordning, som du finder her Vagtordning

Indboforsikring

Vigtig information til dig

Har du en indboforsikring?


Hvis uheldet er ude, hvor du bliver udsat for brand eller vandskade, og du skal genhuses medens dit lejemål bliver istandgjort, skal du vide at det er din egen forsikring der dækker, både dit indbo og genhusning.

Ejendommens forsikring dækker ikke, hverken beboerens eget indbo, eller genhusning, hvis du får vandskade, eller der f.eks. trænger vand ind fra et af de andre lejemål.

Ejendommens forsikring dækker heller ikke indbo eller genhusning, hvis der opstår brand i dit lejemål, eller hos naboen, hvor det evt. også kan gå ud over dit lejemål.

Vi har desværre haft beboere herude som har været ude for både vandskade og brand, og som ikke har været forsikret, dette har påført beboeren rigtig store udgifter, da de troede at det var ejendommens forsikring der dækkede disse skader.

Så derfor få dig en indboforsikring, så du sikrer dig for unødige udgifter, hvis uheldet er ude.

 

Fjern selv let skimmel

rodalon_rengoring_200
Det kan være svært helt at undgå lidt svampevækst i fx bruserummet. Ved små angreb kan du selv fjerne det. Her kan du se 5 lette trin til at fjerne skimmel.

Læs mere …

Sølvfisk

solfisk3-200

Sølvfisk er fuldstændig uskadelige for mennesker og dyr. Læs her hvordan du kan bekæmpe sølvfisk.

Læs mere …

Avedøre Stationsby Nord • Ejendomskontoret  • Pottemagerporten 43 • 2650 Hvidovre • Tlf. 36 34 36 79 • Kontakt os